Walka Vee B.V.
Veehandel

Wit- en rosévleeshouderij

Binnen ons bedrijf wordt kalfsvlees geproduceerd op diverse voergeldstallen. Hier wordt op contractbasis witvlees-, rosévlees- en startkalveren gehouden. Bij de witvleeskalveren worden regelmatig vloeibare produkten ingezet als kostprijsverlagende kunstmelkvervangers. In de rosévleeshouderij voeren we veel losse grondstoffen en natte bijprodukten om de rentabiliteit te vergroten. Deze bedrijven worden intensief begeleid door eigen bedrijfsbegeleiders, die gebruik maken van eigen voederschema’s. Zij kunnen net als de kalverhouders terugvallen op een digitaal bedrijfsinformatiesysteem, waarin diverse data worden uitgewisseld en opgeslagen.

Daarnaast geven wij diverse vormen van prijsgarantiecontracten af voor de rosévleeshouderij. Deze zijn er zowel voor het produceren van startkalveren als voor slachtrijpe kalveren. Indien gewenst kunnen deze bedrijven ondersteunt worden door een van onze bedrijfsbegeleiders.
Edwin Somers
 

Edwin Somers
Hoofd houderijen
+31(0)6 46986984
edwin.somers@benvanderwalle.nl

Kantoor /
Financiële administratie


Bezoekadres
Schaluinen 20
5111 HB Baarle-Nassau

Postadres
Postbus 260
5110 AG Baarle-Nassau

Tel:

Fax:

Mail:
+31(0)13 507 9871
+31(0)13 507 7228
+31(0)13 507 7480

info@benvanderwalle.nl
Google maps
 
Selectiecentrum
I & R / Logistiek


Visweg 1B
5111 HJ Baarle-Nassau

Tel:
Fax:

Mail:
+31(0)13 507 2640
+31(0)13 507 8879

planning@benvanderwalle.nl
Google maps